📦 Snelle levering! 📧 5 dagen per week bereikbaar!

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden DekenOutlet

DekenOutlet is een website die onderdeel is van het bedrijf DekenOutlet b.v.. Deze leveringsvoorwaarden gelden voor zowel verkoop via deze websites als directe verkoop.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is tussen DekenOutlet en de klant. Door bij DekenOutlet een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de leveringsvoorwaarden van DekenOutlet. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. DekenOutlet heeft te allen tijde het recht deze leveringsvoorwaarden de inhoud van haar website te wijzigen.

Overeenkomsten en aanbiedingen

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van DekenOutlet van de bestelling van de klant. De acceptatie vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail aan de klant. DekenOutlet is gerechtigd een bestelling te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant per e-mail medegedeeld. Alle aanbiedingen van DekenOutlet zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien betaling niet binnen 7 dagen plaatsvindt.

Prijzen en betalingen

Alle op deze site vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Betaling dient vooraf te geschieden.

Levertijd

Wij streven naar een levertijd van 1 tot 2 werkdagen.

Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, wordt de klant hierover terstond geïnformeerd. Eventuele betalingen worden gerestitueerd.

Voorraad

 DekenOutlet streeft naar een optimaal voorraadbeheer. Het kan incidenteel voorkomen dat de voorraad op de website niet correspondeert met de actuele voorraad. Indien een besteld product onverhoopt niet meer op voorraad blijkt te zijn, wordt de klant hierover geïnformeerd en wordt het aankoopbedrag inclusief de eventuele verzendkosten voor dit product gerestitueerd. DekenOutlet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet kunnen leveren van een product.

Levering

Bestellingen worden verzonden zodra de order compleet is.
Bij het niet op tijd bezorgen door DHL/Post.NL of welke verzendpartner DekenOutlet ook gebruikt, kan DekenOutlet niet aansprakelijk worden gesteld.
DekenOutlet is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten.
Indien vast is komen te staan dat DekenOutlet toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.

Het bezorgadres is het adres dat de klant heeft opgegeven aan DekenOutlet en welke in de bevestigingsmail wordt vermeld. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aan te geven adres.

Verzendkosten

De producten worden via DHL/Post.NL verzonden. Zie ook informatie verzenden.

Ruilen en retourneren

Voor ruilen en/of retourneren volgt DekenOutlet de wettelijke regels voor het kopen via internet. Het retourrecht eindigt 14 dagen na ontvangst van de goederen. U dient uw geretourneerde goederen in gesealde toestand te voorzien van ons bestelnummer. Artikelen waarvan de seal is verbroken worden niet gerestitueerd. DekenOutlet restitueert het aankoopbedrag vermeerderd met de op dit product/deze producten gerelateerde verzendkosten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van koper. Goederen welke retour worden ontvangen 14 dagen na ontvangst van de goederen worden niet geaccepteerd. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop DHL,dan wel Post.nl (of andere vervoerder) het pakket heeft bezorgd overeenkomstig het Track & Tracesysteem van DHL, dan wel de datum waarop Post.nl het brievenbuspakket heeft bezorgd overeenkomstig het Track & tracesysteem. Bij brievenbuspost zonder Track & Trace geldt de 2e werkdag volgend op de dag van bestelling van de goederen.

Bij een gedeeltelijke retour van een bestelling wordt beoordeeld welk bedrag aan verzendkosten in rekening wordt gebracht van de goederen welke koper behoudt. Het verschil tussen het in rekening gebrachte bedrag aan verzendkosten en dit bedrag wordt vergoed.

Sommige artikelen worden  geseald geleverd en kunnen slechts in originele, ongeopende seal geretourneerd worden. Zodra de seal door de koper is verwijderd of geopend, vervalt het recht op retour zoals hierboven omschreven.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door DekenOutlet geleverde producten blijven eigendom van DekenOutlet totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Garantie

De klant is bekend met het feit dat het gaat om geretourneerde en (mogelijk) gebruikte dekens. Alle producten worden door DekenOutlet kritisch gecontroleerd.

Mocht een product onverhoopt toch gebreken vertonen, dan zal DekenOutlet het product ruilen of aanvullen. Als het product niet kan worden geruild of aangevuld, kan de klant het artikel retourneren. Het orderbedrag zal dan zo snel mogelijk worden teruggestort.

Klachten en aansprakelijkheid

Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door DekenOutlet. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit kenbaar maken via e-mail.

DekenOutlet zal binnen zeven werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren. DekenOutlet zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt DekenOutlet tot maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren. DekenOutlet is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.

DekenOutlet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door afwijkend gebruik op de meegeleverde wasinstructie.

Afbeeldingen en specificaties

DekenOutlet probeert alle producten op deze site zo goed mogelijk af te beelden en te omschrijven. Het is echter mogelijk dat de kleuren op de foto’s afwijken van de kleuren van de geleverde producten.


Persoonlijke gegevens

DekenOutlet zal zorgvuldig omgaan met uw persoonlijk gegevens en worden niet aan derden verstrekt.

Copyright

Niets van de website van DekenOutlet mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van DekenOutlet.